PROGRAM KERJA

 • Pembangunan dan pengembangan Pondok Pesantren Salafiah & Modern.
 • Panti Asuhan Anak Yatim & Piatu, serta Dhuafa
 • Taman Pendidikan dan baca Qur'an.

jangka pendek

Program-program kerja rutin Yayasan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, diantaranya :

 • Menampung dan membiayai seluruh kebutuhan hidup serta pendidikan bagi anak panti.
 • Menyelenggarakan Taman Pendidikan dan Baca Tulis Al Qur'an / TPA.
 • Pembinaan dan bimbingan Rohani bagi masyarakat dan pengurus Yayasan dalam program pengajian rutin 2x seminggu.
 • Pembinaan Jasmani, olah raga, dsb.
 • Hubungan kemitraan dengan berbagai pihak guna dapat bersama-sama membangun dan mengembangkan Yayasan Baitul Hikmah.

jangka panjang

Program jangka panjang yaitu mendirikan Pondok Pesantren terpadu di Kota Tanjungpinang, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dibangun secara bertahap, antara lain :

 • Pembebasan Lahan dan Bangunan yang ada dengan cara penjualan Sertifikat Wakaf Tanah kepada umat dengan nilai nominal :
  • Rp.    100.000,- / S$.     20.
  • Rp.    500.000,- / S$.    100.
  • Rp. 1.000.000,- / S$.    200.
  • Rp. 5.000.000,- / S$. 1.000.  (contoh terlampir di halaman Donasi).
 • Membangun fasilitas Pondok Pesantren secara lengkap dan terpadu, diawali dengan membangun Masjid senilai Rp. 500.000.000,- dengan nama "UMMI NUR JANNATUL KARIMAH" yang merupakan dana hibah dari warga Singapore sebesar S$. 30.000,- dan masih mengharapkan dana bantuan-bantuan berikutnya.
 • Mengadakan rencana kerja sama pengelolaan pondok pesantren dengan pondok pesantren dari pulau Jawa dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam terpadu yang mempunyai visi dan misi yang sama.
 • Membangun kerjasama internasional dengan warga muslim Singapore, Malaysia, Brunei, dll, guna tegaknya syiar Islam di muka bumi.
 • Mengembangkan kawasan wisata rohani dengan kegiatan kerohanian bagi masyarakat muslim Singapore, Malaysia, dll, di Kota Tanjungpinang.
 • Mendidik santriwan dan santriwati yang mandiri dan berdedikasi dan berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

program kerja yang telah dijalankan

 • Peletakan batu pertama pembangunan Masjid  "UMMI NUR JANNATUL KARIMAH" oleh Bapak Gubernur Kepri Drs. Ismet Abdullah. Ketua DPRD Prov. Kepri, dan Ibu Wali Kota Tanjungpinang, tanggal 28 Januari 2006.
 • Pembangunan Rumah Panti berukuran (7 x 16 M), sebagai tempat tinggal anak panti, pengasuh, sekaligus sebagai kantor Yayasan Baitul Hikmah.
 • Pengajian rutin bulanan dan mingguan bagi masyarakat dan pengurus Yayasan, setiap malam Rabu dan malam Minggu.
 • Perekrutan anak panti dari golongan anak yantim / piatu dan fakir miskin sesuai kapasitas, tempat, dan kemampuan yang ada.
 • Membuka Taman Pendidikan dan Baca Tulis Al-Qur'an, bagi anak-anak masyarakat sekitar Yayasan, yang encapai 70 anak, dengan tenaga pengajar sebanyak 9 orang.
 • Mengadakan beberapa kali acara pengumpulan dana bagi Yayasan dengan warga Singapore dalam acara wisata rohani di lokasi Yayasan Baitul Hikmah dan Bintan Beach Hotel, yang melibatkan artis-artis dan warga Sinapore dengan tamu undangan Walikota Tanjungpinang yang mencapai 80-an orang sekali berkunjung.
 • Membangun Masjid "UMMI NUR JANNATUL KARIMAH" yang telah mencapai 60% bangunan fisik.
 • Telah membeli tanah / lahan untuk Yayasan dengan luas dalam 1500 M2

kolom berita

Berikut ini adalah Berita yang berkaitan dengan Yayasan Baitul Hikmah

MASJID "UMMI NUR JANNATUL KARIMAH"

Pembangunan Masjid "Ummi Nur Jannatul Karimah" saat ini baru selesai 60%. Baca selengkapnya..

HIBAH WARGA SINGAPURA S$30,OOO

Yayasan Baitul Hikmah telah memiliki Lahan seluas. Baca selengkapnya...

PEMBANGUNAN rUMAH pANTI & YAYASAN

Alhamdulillah, atas izin Allah pembangunan Rumah Panti. Baca selengkapnya...